TAZMİNAT DAVALARI

Tazminat davaları özü itibariyle zarara uğrayan, mağdur olan kişinin zararının zararının ödenmesi, mağduriyetinin giderilmesini mahkeme yolu ile talep etmesidir.

Kişinin uğradığı zarar yaşanan somut vak’aya göre maddi zarar, manevi zarar veya hem maddi hem manevi zarar şeklinde olmaktadır.
Kişinin uğradığı zarar maddi yani bedeli para ile ölçülebilen bir zarar ise “maddi tazminat davası” açılır.

Kişinin uğradığı zarar manevi yani bedeli para ile ölçülemeyen bir zarar ise “manevi tazminat davası” açılır.

Meydana gelen olaydan dolayı kişi hem maddi hem manevi zarar görmüş ise maddi ve manevi tazminat beraber istenebilir; maddi ve manevi tazminat davalarının birlikte açılmasında hukuki bir engel yoktur.