BANKACILIK DAVALARI

Bankacılık uygulamasının son yıllardaki hızlı gelişimi ve banka kredilerine yönelik yoğun talep,

bankaları pek çok farklı hukuki uyuşmazlığın da tarafı haline getirmektedir.
Bunun aynında Bankacılık mevzuatındaki hızlı değişim ve gelişim, Bankaların bu mevzuata uyum noktasında hukuki desteğe ihtiyaç duymasını sonuçlamaktadır.

Keza, bankaların yabancı ortaklıklar çerçevesinde sermaye değişiminin olanaklı olması, yabancı bankaların Türkiye Bankacılık sektörüne dahil olmaları ya da Türk Bankalarına yabancı sermayenin girmesi,

hem yabancı sermaye hukuku hem de bankacılık hukuku anlamında önemli sonuçlar doğurmaktadır.